Kolonoskopia przewodu pokarmowego. Na czym polega kolonoskopia przewodu pokarmowego? Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym Kraków

Podeszły wiek, zła dieta, nieregularne odżywianie, lub jeszcze czynniki mogą powodować dolegliwości i problemy z przewodem pokarmowym. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego mogą być uciążliwe i nieprzyjemne. Jednym z takich badań, które wykonuje się przy problemach z układem pokarmowy jest kolonoskopia przewodu pokarmowego Kraków. Kolonoskopia jest to takie badanie, które pozwala na dokładne obejrzenie wnętrza całego jelita grubego na skutego użyciu giętkiego endoskopu, który jest grubości palca wskazującego.

 

Nadrzędnym celem wykonywania kolonoskopii jest dokonanie oceny błony śluzowej jelita grubego. Zabieg taki jak kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym polega na wprowadzeniu kolonoskopu do jelita grubego przez bańkę odbytnicy, następnie esicę oraz okrężnicę zstępującą, później przez poprzecznicę, a także i okrężnicę wstępującą docelowo do zastawki krętniczo-kątniczej. Przy wykorzystaniu innych instrumentów, podczas kolonoskopii możliwe jest także i pobranie wycinków śluzówki do przeprowadzenia badania histopatologicznego, a także do wykonania innych zabiegów endoskopowych.

Author: megamag.pl